2473 تیر
۰۳, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ خاطره بازی از محسن یگانه

آکورد آهنگ خاطره بازی از محسن یگانه

            D                             Em
تو میترسیـــــدی کسی مارو کنــــار هم ببینه
                 Am                                    Em
تو میتونســــتی و نخواستی همـــه ی دردم همینه
                  Bm          D                                              C
همــــه ی حرف مــــن اینــــــه که چـــرا از چشــــت افــتاد
                      B                  Am           C
اونکــــــه بی اشـــاره ی تو دل بــــه جاده ها نمیداد
               Bm      D     G                        Em     D           C
بی تــــو بدبیـــــنم به جــــاده به کســــی که تــــوی راهــــه
                    Am          E           C                Bm      C       D
بی تــــو شیــــرینــــی لبخـــــند روی لــــبای مـــن گنــــاهــــه
            Em           D       C
روی لــــبای مـــن گنــــاهــــه
                Bm      D          G          Em     D         C
از خــــیالشم مــــیترســـم که ببینـــــمت کنــــارش
     Am   E         C                      Bm          C                          D
یه کسی کــه تـــا دلــــش خواســـت سر روشـــونه هات بذاره
                Em     D               C
ســـر روشـــونه هـات بـــذاره
            D                             Em
حالا باقیمون رهای منو احساسم هـــمینه
             Am                                Em
دل دلـــــتنگم غـــــروبـــا پــای پنجــــره بشـــــینه
         Bm          D                                              C
دلخوشیم یه ابر تیره ســـت که هــــوای منــــو داره
                  Em  D      C                Am           C
آخه از ســـیاه ترین ابــــر بهـترین بـــارون مــــیباره
               Bm   D   G                    Em     D      C
بی تو تکلیف ِ مـــن اینــــه مشقای خاطره بازی
              Am    E           C                Bm   C       D
باقــــی عمری که باید با بـــد و خوبـــش بســـــازی
                  Em      D       C
با بـــد و خوبـــش بســـــازی

یک دیدگاه