1003 تیر
۰۱, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ عشق از حمید عسکری

آکورد آهنگ عشق از حمید عسکری

Fm                               Cm          Cm                                  Cm
     خودت که شاهدی چقد دوئیدم         خیلی کارا باید می کردم نشد
Cm                                Ddim        Bb7                                 Bb7
      دلم می خواست کنار تو بمونم         می خواستم از تو برنگردم نشد
Fm                              C7                Cm                             Cm
      من نتونستم و نشد بسازم             واسه تو آینده ای که می خواستی
Cm                                 Ddim                 Bb7                       Ddim
      اما ترانه ای که گفتم برات               دادم به خواننده ای که می خواستی
                              G                                               Bb                    Fm
      منی که باعث خجالتت بود              منی که هرچی داشت واسه تو کم بود
 Cm            Bb7             Ddim    Bb7      Fm                                      Ab
      خوب می دونم شعرام اگه بگیره                  به همه میگی یروز عاشقم بود
                                     Fm                                   Cm               Cm
      حالا که داری میری اینقدر نپرس         که توی زندگیم کی هست و کی نیست
Cm                             Ddim            Bb7                               Bb7
       ما که جدا میشیم تو یادت باشه          جواب من عاشقتم مرسی نیست
    Bb7                               Fm                 Ab                           Cm
        من نتونستم و نشد بسازم              واسه تو آینده ای که می خواستی
Cm        Bb7             Cm                                   Ddim                 Bb7                       Ddim
        اما ترانه ای که گفتم برات                دادم به خواننده ای که می خواستیییی    هممم

یک دیدگاه