a4c8560220a8c5371379d1dc7ef6ee416ef39bb79a خرداد
۲۲, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ فوق العاده به دادم برس از احسان خواجه امیری

آکورد آهنگ فوق العاده به دادم برس از احسان خواجه امیری

یکم آکورداش زیاده باید ریتمو بشکونین

Dm        Gm        A     F              C  Bb    C     Gm               Bb C     Dm Dm              Bb  C Dm
منو به حال من رها نکن تو که برای من همه کسی  اگه هنوزم عاشق منی چرا به دادِ من نمیرسی
Dm     Gm              A       F          C      Bb    C      Gm        Bb       C    Dm   Dm   Bb C    Dm
من از تصورِ نبودنت رو شونه ی تو گریه میکنم منی که دل بریدم از همه ببین برای تو چه میکنم
Dm   Am      C        Bb      C     Bb   C  C               Am          Bb          C    Bb     C   Bb   Bb     C
تمامِ عمر رد شدم ازت ببین کجا شدم اسیر تو به پشت سر     نگاه نمیکنم که برنگردم از مسیر تو
Dm   Am    C    Bb          C     Bb   C C                Am        Bb      C         Bb     C  Bb    Bb        C
به حد مرگ میپرستمت ولی برای عشق تو کمه خودت به من    بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه

یک دیدگاه