دیباچه-علیزاده اردیبهشت
۳۱, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ میشه نگام کنی از محمد علیزاده

آکورد آهنگ میشه نگام کنی از محمد علیزاده

ریتم : ۴/۴

               C#         Ebm                             F#                    Bbm
میشه نگام کنی راحت شه زندگیم … چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم
                    F#         Ab                     Fm                Ab
هر کس به جز تو روانکار می کنم … من عاشق توام اقرار می کنم
            Fm                           Bbm7                                         Bbm
اقرار می کنم به یاد تو هنوز … هم سخته خواب شب هم خنده های روز
           Ebm                  Ab                                 Fm               Ab
از تو حواسمو هی پرت می کنم … با قلب  بی کسم هی شرط می کنم
          F#                     Ab                   Bbm
برگشتنای دیر دل بستن های زود باور نمی کنی
                 Ab                     F#                      Fm
دست خودم نبود  دست خودم نبود دست خودم نبود..
                  #F
دست خودم نبود

یک دیدگاه