Morteza-Pashei-Negarane-Toam فروردین
۳۰, ۱۳۹۵

ملودی آهنگ ستایش مرتضی پاشایی

تبلچر آهنگ ستايش از مرتضي پاشايي

از چپ به راست بنوازید

ملودی تنها با سیم ۱ نواخته میشود .

۵ ۵ ۷ ۷ ۷ ۸ ۸ ۷

۵ ۵ ۷ ۷ ۷ ۸ ۸ ۷

۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۳ ۵

۳ ۳ ۵ ۵ ۵ ۷ ۷ ۵

۳ ۳ ۵ ۵ ۵ ۷ ۷ ۵

۵ ۷ ۵ ۵ ۵ ۳ ۵ ۳ ۲ ۳ ۲ ۵ ۳

یک دیدگاه