Habib - Bezan Baran اسفند
۲۱, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ زیبا شهلا از زنده یاد حبیب

آکورد آهنگ زیبا شهلا از زنده یاد حبیب

ریتم : ۶/۸

  Am     ….. G………..F…..Am

سر داده در سكوتي آواي بي نوايي

Am     ….. G………..F…..Am

پيچد در آسمانها ناله هاي جدايي

Am  ……………….Dm

گويد به من دل من تا كي در انتظاري

Am…………. Dm

ديگر نمي آيد باز فرياد ز بي وفايي

F

نمانده غمگساري،نمانده آشنايي

Bb   …………….. G

ماندم در اين تنهايي،ماندم در انتظارت

Dm

شهلا چه بي وفايي

Am ………G ….F……………Am

(شهلاي من كجايي،شهلا چه بي وفايي)

یک دیدگاه