آهنگ دلکم tagged posts

142686481926943093abdolmaleki فروردین
۳۰, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ دلکم از عبدلملکی

ریتم ۲/۴ یا ۶/۸ سنگین

آکورد آهنگ دلکم از عبدلملکی
BM…………………EM
(غصه نخور اي دل بي کسم

BM……………..EM
گريه نکن گلم همه کسم

BM…………EM
رسم دنيا بي وفاييه

EM..C…..BM
دلکم  دلکم   دلکم )۴/۴راک

BM……EM……..
(دل من بغضتو بشک...

ادامه مطلب