پاشایی tagged posts

bf312e1e1 فروردین
۳۰, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ سرت رو برنگردوندی مصطفی پاشایی

آکورد آهنگ سرت رو برنگردوندی از مصطفی پاشایی (برادر پاشایی)

ریتم ۴/۴ رومبا

D#m     A#m  C#         G#m  C#              D#m
سرت رو برنگردوندی ببینی داره دنیا سرم آوار میشه
D#m      A#m    C#...

ادامه مطلب