یکی هست تو قلبم tagged posts

20141114125452914 فروردین
۳۰, ۱۳۹۵

آکورد آهنگ یکی هست مرتضی پاشایی

اکورد آهنگ یکی هست تو قلبم از مرحوم مرتضی پاشایی

A#m………………………………………………………..D#m

یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسمو اون خوابه

D#m……………………….G#m……A#m………..B

نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من این همه بی تابه...

ادامه مطلب